Kvalitetsorganisation

Combi Clean har defineret en specifik kvalitetsorganisation, som er niveauopdelt og baseret på en proaktiv indsats fra hvert enkelt medarbejderniveau. 

Servicemedarbejdere

Virksomhedens servicemedarbejdere, som udgør den langt overvejende del af vort samlede personale, uddannes og instrueres internt i virksomheden (jfr. vores Personalepolitik). Proaktiv egenkontrol er en væsentlig bestanddel af dette uddannelsesforløb.

Som udgangspunkt skal en servicemedarbejder altid som minimum gennemføre en egenkontrol, der omfatter:

 • Visuel vurdering (f.eks. tømning af affaldsbeholdere, umiddelbart visuelt indtryk af inventar og gulve mv.).
 • Indsatsbaseret justering af den ønskede kvalitet på basis af den visuelle vurdering eller inspektørens vurdering (tilrettelser i forhold til Kvalitetsrapport).
 • Sikkerhed (lukning af vinduer og døre, korrekt betjening af alarmanlæg mv.)
 • Kontrol af rengøringsudstyr og andre arbejdsredskaber.

For at sikre servicemedarbejdernes optimale indsats, inddrages disse i videst muligt omfang i arbejdets praktiske tilrettelæggelse og planlægning.

Serviceledelsen består som minimum af en fast dedikeret inspektør samt, på større arbejdspladser, tillige af en stationær arbejdsleder.

Ledelsens indsats er defineret i følgende forberedende og opfølgende procedurer:

 • Mundtlig, praktisk anlagt instruktion.
 • Tilrettelæggelse af arbejdet i samarbejde med driftsledelsen.
 • Korrekt og miljøbevidst anvendelse af remedier, kemi og metodik (jfr. vores Miljøpolitik).
 • Korrekt kundebetjening.
 • Bevarelse af en god og åben kommunikation alle parter imellem samt sikring af et positivt arbejdsmiljø.
 • Afholdelse af kvalitetsbetonede kundemøder.
 • Efterkontrol og udarbejdelse af Kvalitetsrapport samt opfølgning herpå overfor servicemedarbejdere og kunde.

Inspektøren modtager solid opbakning af ledelsen i Combi Clean, som bl.a. bærer det overordnede ansvar for systematisk analyse af kvalitetsrapporter, med henblik på at skabe et validt grundlag for konstante driftsforbedringer.

Kontakt Combi Clean

​Du er velkommen til at kontakte os via vores formular - vi besvarer alle seriøse henvendelser hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean A/S

Park Allé 289 N

2605 Brøndby​

Tlf.: 43 45 90 60

Fax: 43 45 90 16

combiclean@combiclean.dk 

CVR: 33953518​