Igangsætning​

Alle nye opgaver forberedes grundigt af driftsledelsen i Combi Clean.​

Forberedelserne involverer de fleste stabsfunktioner i vores virksomhed, herunder bl.a.:

  • Indkøbsafdelingen, som forestår indkøb af remedier, kemi og maskiner.
  • Salgsafdelingen, som har forestået tilbudsud- arbejdelse og indgåelse af aftalen.
  • Driftsafdelingen, som forestår rekruttering og uddannelse af medarbejdere.
  • Økonomiafdelingen, som opretter den nye opgave og bl.a. sikrer korrekt fakturering.

Stabsfunktionerne understøtter således driftsafdelingen i deres arbejde med den teoretiske og praktiske forberedelse af den nye opgave, som beskrevet i vort organisations- diagram (jfr. vores Organisationsmanual).​

Igangsætning

Igangsætning af serviceopgaven til-rettelægges med udgangspunkt i dokumentationsgrundlaget for opgaven, så der sikres en fuld sammenhæng mellem den aftale, som er indgået med kunden og det arbejde, som skal udføres.

Inden opstarten foretages der flere fysiske gennemgange af opgaven under ledelse af den til opgaven dedikerede inspektør, som bl.a. introducerer arbejdspladsen for den nye medarbejder. Dette sikrer, at medarbejderen er fortrolig med bygningen, som skal rengøres, betjeningen af lyskontakter, alarmanlæg, vandaftapning, renovation etc. På større arbejdspladser rekrutteres endvidere end lokal arbejdsleder, som forestår den daglige arbejdsledelse direkte på arbejdspladsen i tæt samarbejde med inspektøren.​

Den første kvalitetskontrol

Efter at opgaven er løst første gang, skaber inspektøren, gennem grundig kvalitetskontrol, den fornødne sikkerhed for, at alle lokaler er rengjort korrekt og i overensstemmelse med den indgåede aftale.​​

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand