Miljøskånsomme metoder

Combi Clean anvender på alle niveauer i sin organisation udelukkende arbejdsmetoder, som er udviklet med henblik på at reducere miljøbelastningen ved vort arbejde og dermed skabe bedre arbejdsmiljø for vore medarbejdere samt reducere belastningen af det globale miljø.​

Vi har valgt at opdele indsatsen på tre niveauer i virksomheden:

 1. Administration og ledelse,
 2. Indkøb og salg samt
 3. Drift.

Niveau 2: Indkøb / salgVores indkøbs- og salgsorganisation lægger i alle processer afgørende vægt på miljøet, herunder ved at:

 1. Alle indkøb skal foregå på en miljømæssig ansvarlig måde, og skånsomme produkter foretrækkes.​
 2. Indkøbsorganisationen skal sikre, at der tilvejebringes den størst mulige harmoni mellem miljøhensyn, kvalitet og økonomi.
 3. Salgsafdelingen skal tillægge globalt miljø og arbejdsmiljø afgørende vægt ved udarbejdelse af tilbud, som er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede retningslinjer for rimelige og realistiske kvadratmeterydelser for vore medarbejdere.
 4. Intet salg må gennemføres ved at gå på kompromis med hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Niveau 3: Drift Såvel inspektører og servicemedarbej-dere i driftsafdelingen skal udvise generel stor miljømæssig agtpågivenhed, bl.a. ved at:

 1. Efterleve virksomhedens overordnede miljøpolitik og gennem instruktion og uddannelse følge de vedtagne retningslinjer vedrørende metodik.
 2. Vælge metoder/remedier, der konsekvent udgør den laveste miljøbelastning.
 3. Til stadighed revurdere bestående metodik og tilvejebringe tilstrækkelig beslutningsinformation til virksomhedens ledelse, som vil agere på baggrund heraf.
 4. Vise villighed og engagement ved afprøvning af ny metodik eller remedier, som kan være miljøbesparende.​

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand