Reklamationspolitik

​Vort kvalitetssikringssystem tager udgangspunkt i at begrænse hyppigheden og omfanget af menneskelige fejl. I erkendelse af, at den menneskelige faktor dog naturligt medfører, at svigt kan forekomme, har Combi Clean udarbejdet en reklamationspolitik.

Reklamationsprocedurerne ved konstateret eller rapporteret svigt omfatter som minimum:

  • At ethvert svigt straks skal behandles af inspektøren, med henblik på en afhjælpning heraf. Ingen reklamation må henligge ubesvaret eller uden reaktion.
  • At årsagen til svigtet afdækkes og analyseres.​
  • At inspektøren tilvejebringer en bæredygtig og præventiv løsning, som sikrer, at svigtet ikke gentager sig.

Såfremt der tilkendegives et vedvarende mangelfuldt kvalitetsniveau på indkomne kvalitetsrapporter, påhviler det inspektøren straks at iværksætte tiltag, som sikrer, at det aftalte kvalitetsniveau reetableres. Combi Clean har som mål, at alle svigt behandles så hurtigt, som det teknisk og menneskeligt er muligt og senest ved begyndelsen af næste arbejdsdag.​

Læs mere om Combi Clean, vore værdier og deservices, som vi tilbyder, i vores profilbrochure.

Kan rekvireres ved henvendelse til Combi Clean​

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand