Kvalitetssikringsprocedurer

Combi Clean har udviklet en række individuelle procedurer, som sikrer, at kvalitetsprøveudtagning og opfølgning ikke baseres på uønsket vilkårlighed, men tager udgangspunkt i en række veldefinerede, entydige og gennemprøvede metoder.​

Combi Clean er INSTA800 certificeret. INSTA800 bruges som en målestok for kvaliteten af rengøringen, uanset hvilken metode, midler eller systemer, der er brugt eller hvor ofte, der bliver gjort rent. Certificeringen bruges dermed som et slags fælles sprog for rengøringspersonale, rengørings-leverandører, kunder og faglige organisationer.

I overensstemmelse hermed foretager inspektøren successive kvalitetsmålinger og udfylder på basis heraf en Kvalitetsrapport. Denne kontrol gennemføres gerne med kundens medvirken, hvorved begge parter opnår samme udgangspunkt for vurderingen af det aktuelle kvalitetsniveau. Kvalitetsrapporten udgør herefter et konkret og validt vurderingsgrundlag for driftsledelsen i Combi Clean, som kan bearbejde de registrerede oplysninger i analytisk form.

Inspektøren vil endvidere anvende rapporten som grundlag for kvalitetsopfølgning, herunder:

  • Foretage en detaljeret gennemgang af Kvalitetsrapportens måleresultater sammen med servicemedarbejderen med henblik på evt. forbedringer eller tilrettelser i det daglige arbejde.
  • Opfølgning i relation til servicemedarbejderens indsats, afhængig af rapportens overordnede konklusion.
  • Opfølgning overfor kunden ved efterfølgende statusmøder, hvor kvaliteten af arbejdet drøftes.

Ved at følge denne procedure, sikres det, at kvalitetsforringelser ikke akkumulerer. Samtidig sikres kunden, at der bliver taget professionelt hånd om opfølgningen og at kvaliteten bevares på et vedvarende højt niveau i overensstemmelse med den indgåede serviceaftale.​​

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand