Combi Clean og det globale miljø

​Combi Clean har besluttet, at alle aktiviteter i vores organisation skal udgøre den mindst mulige miljøbelastning og desuden frembyde det bedst mulige arbejdsmiljø for de medarbejdere, som skal udføre opgaverne samt de lokalebrugere, som efterfølgende færdes i lokalerne.

Vi har derfor udarbejdet en klart defineret miljøhandlingsplan, der er beskrevet i følgende 13 punkter:

 1. Combi Clean vil være kendt som en virksomhed, der tillægger miljøet afgørende vægt og - i samarbejde med vore leverandører - til stadighed medvirker til udviklingen af nye metoder for at reducere miljøbelastningen.
 2. Alle processer, som har indflydelse på miljøet, vil være underlagt proaktiv styring og reaktiv kontrol mhp. at opnå minimal miljøbelastning.
 3. Vi vil til stadighed indsamle information om arbejdsmiljøet og det globale miljø, som påvirkes af vort arbejde og handle med største ansvarlighed på baggrund af denne information.
 4. Moderne teknologi indtager en fremtrædende rolle i alle processer, da det er vores overbevisning, at teknologi er en væsentlig positiv faktor ved nedbringelse af miljøbelastningen.
 5. Gennem grundig instruktion og uddannelse, vil vi tilvejebringe den nødvendige forståelse for miljøforhold hos alle vore medarbejdere, således at de inddrager miljøhensyn i deres daglige arbejde - uanset deres placering i organisationen.
 6. Vi vil lægge særlig vægt på, at alle indkøb sker under hensyn til miljøet, hvilket pålægger vore primærleverandører at føre en ansvarlig miljøpolitik og - om muligt - være certificeret i overensstemmelse hermed.​
 7. Ingen produkter som er omfattet af Arbejdstilsynets seneste KRAN-liste (Kræftfremkaldende, herunder stoffer klassificeret som R40, R45 og R49, Reproduktionstoksisk, herunder stoffer som R42, R60, R61, R62, R63 og 64, Allergifremkaldende, herunder stoffer som R42 og R43 samt Neurotoksisk) vil blive anvendt i Combi Clean.
 8. Vi vil bevare en positiv og åben dialog til alle offentlige instanser, kunder, myndigheder og andre, som ønsker at medvirke til at optimere miljøhensyn.
 9. Overdosering - som er én af de væsentligste faktorer ved rengøringsvirksomheders miljøbelastning - skal elimineres ved grundig instruktion og efterkontrol i form af leveranceopfølgning fra vort lager.
 10. Antallet af forskellige rengøringsmidler skal gennem individuel kompleksitet reduceres til et minimum og de anvendte midler skal være uden farvestoffer, parfume og unødvendige konserveringsmidler. Endvidere skal rengøringsmidler være så pH-neutrale som muligt og være uden organiske klorforbindelser, EDTA og NTA.
 11. Combi Clean går ind for genbrug, hvor det er praktisk muligt, især i forhold til materialer, som løbende forbruges i virksomheden.
 12. Ingen idéer må forblive uafprøvede, når det drejer sig om at minimere belastningen af miljøet.
 13. Vi vil altid forholde os kritisk til vores håndtering af miljøet i en uophørlig stræben efter at nedbringe eller eliminere de faktorer, som medfører, at vi belaster miljøet.​

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand