Combi Clean og arbejdsmiljøet

Vi tillægger således et godt arbejdsmiljø afgørende værdi, hvilket kommer til udtryk i følgende entydige holdninger til arbejdsmiljøet i Combi Clean:

  • Vi skal ansætte, fastholde og udvikle et kvalificeret personale, som kan imødekomme branchens krav.
  • Vi er i vores arbejdsmiljøpolitik bevidste om, at gode og loyale medarbejdere yder det engagement i hverdagen, som både vi og vore kunder har brug for.
  • Virksomhedens ledelse skal bevare en flad og gennemsigtig organisation, som muliggør en åben og ærlig dialog mellem ledelse og medarbejdere.
  • Hver enkelt medarbejder skal have mulighed for at fungere selvstændigt og udvikle sin kompetence.
  • Alle medarbejdere skal - indenfor de naturlige rammer, som fastsættes af hensyn til kundeaftaler, miljø og kvalitetskrav - have indflydelse på deres egen arbejdssituation.​
  • Alle personalemæssige sager og udfordringer, skal i videst muligt omfang løses straks og altid under hensyn til principperne i den indgåede overenskomst.
  • Den lovpligtige APV skal udarbejdes på alle arbejdspladser snarest muligt efter opstart af en ny opgave og skal derefter ajourføres hver andet år.
  • Der er i Combi Clean fuldstændig ligestilling, uanset køn, race, religion, alder eller kulturel baggrund.
  • Vi tillægger arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger stor vægt, herunder eliminering af EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde), bl.a. ved altid at indkøbe ergonomisk korrekte rengøringsremedier og uddanne medarbejderne i brugen af skånsomme bevægelser under arbejdets udførelse.

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand