Personalepolitik

Combi Clean mener, at et positivt arbejdsmiljø er forudsætningen for at kunne levere rengøring af høj, ensartet kvalitet, hvor medarbejderne føler ejerskab og har lyst til at yde en værdifuld indsats - hver dag.​

Vore holdninger til dette er udtrykt i følgende punkter:

  • Combi Clean skal ansætte, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere, som kan imødekomme eller overstige branchens krav.
  • Vi er i vores personalepolitik bevidste om, at gode og loyale medarbejdere yder det engagement i hverdagen, som både vi og vore kunder har brug for.
  • Virksomhedens ledelse skal bevare en flad og gennemsigtig organisation, som muliggør en åben og ukompliceret dialog mellem ledelse og medarbejdere.
  • Hver enkelt medarbejder skal have mulighed for at fungere selvstændigt og udvikle sine kompetencer indenfor virksomhedens rammer.
  • Alle medarbejdere skal - indenfor de naturlige rammer, som fastsættes af hensyn til kundeaftaler, miljø og kvalitetskrav - have indflydelse på deres egen arbejdssituation.​
  • Alle personalemæssige sager og udfordringer, som har potentiale til at påvirke arbejdsmiljøet negativt, skal i videst muligt omfang løses straks og altid under hensyn til sunde principper om ledelse og fairness.
  • Den lovpligtige APV skal udarbejdes på alle arbejdspladser og ajourføres løbende.
  • Der er i Combi Clean fuldstændig ligestilling, uanset køn, race, religion, kulturel baggrund eller alder.
  • Vi tillægger arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger stor vægt, herunder eliminering af EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) og andre nedslidende processer.
  • Vi gør vores yderste for udelukkende at anvendelse maskiner, remedier og kemi, som tilgodeser arbejdsmiljøet for vore medarbejdere.

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand