Dokumentation og ansvar

Combi Clean dokumenterer kvaliteten af sit arbejde på flere niveauer:

  • Indledende og forberedende dokumentation ved tilbudsgivning, herunder udarbejdelse af specifik og entydig instruktion for arbejdets udførelse.
  • Instruktionsskema ("Tjekliste") for servicemedarbejdere, der udfyldes ved igangsætning og instruk- tion.
  • Logskema, hvor servicemedarbejdere eller stationære arbejdsledere noterer tidspunkter for fremmøde og afslutning af arbejde. Dette kan på større arbejdspladser suppleres med det IT/GSM-baserede system, PANCOMP Clean®, som skaber fuld sikkerhed for overholdelse af normering (jfr. afsnittet "IT baseret kvalitetssikring").
  • Kvalitetsrapport, der udfyldes successivt (sædvanligvis én gang månedligt) og som dokumenterer kvaliteten af den daglige indsats.

Ansvarsfordeling

​I den forberedende fase påhviler det salgsafdelingen i Combi Clean at udarbejde dokumentation. I driftsfasen påhviler det inspektøren at kvalitetssikre arbejdet samt dokumentere dette, med reference til driftsledelsen i Combi Clean.

Alle servicemedarbejdere gennemgår en udførlig instruktion, inden de påbegynder deres arbejde. Denne instruktion erstatter ikke egentlig faguddannelse, men tjener alene som instruktion rettet specifikt mod den arbejdsplads, som medarbejderne skal servicere. Instruktionen dokumenteres ved hjælp af et instruktionsskema, som bl.a. sikrer, at medarbejderen er oplært i korrekt og fyldestgørende betjening af alarmanlæg, placering af lyskontakter, aftapning af vand og andre lokale forhold. På det faglige niveau gennemgås betjening af maskinel og remedier, som indgår i arbejdspladsen. Endeligt kvitterer såvel inspektøren som medarbejderen for, at instruktionen er gennemført i tilstrækkeligt omfang.

I den efterfølgende driftsfase udarbejder inspektøren successivt kvalitetsrapporter for hver enkelt medarbejders område. Frekvensen herfor justeres efter behov. Rapporten indeholder en udførlig gennemgang af alle dele af medarbejderens arbejde, der vurderes som "acceptabelt" eller "ikke acceptabelt", herunder rengøring af inventar, bygningsdele, gulve, sanitet, høje flader mv. Vurderingen suppleres med en skriftlig bemærkning, som uddyber, hvad der ligger til grund for vurderingen.​​

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand