Indkøring og daglig drift​

​Indkøring

Efter opstart af opgaven påbegyndes indkøringsfasen, hvor inspektøren samt de til opgaven rekrutterede medarbejdere opnår grundigt kendskab til alle detaljer i opgaveløsningen. Indkøringsfasen forventes at vare fra én til tre måneder, afhængig af opgavens størrelse, kompleksitet og kontraktgrundlaget.

I denne periode kan der efter aftale med kunden forekomme praktiske ændringer i opgaveinstruktionerne, hvorved de tilpasses bygningens drift og anvendelse. Der kan naturligvis også efterfølgende blive aftalt ændringer i aftalegrundlaget, f.eks. ved implementering af årstidsdifferentieret rengøring, hvor der i vinterperioden kan være behov for ekstra gulvrengøring, for at opnå den ønskede kvalitet.

Under indkøringsfasen vil der være en tæt kontakt mellem den dedikerede inspektør fra Combi Clean og kunden, for at sikre fuld sammenhæng mellem forventningerne og den indsats som leveres. Ledelsesnormeringen vil således være betydeligt højere i indkøringsperioden, for at inspektøren har tilstrækkelig tid til rådighed til kommunikation med kunden, arbejdsledelse i forhold til servicemedarbejderne og generel kvalitetsopfølgning.​

Daglig drift

Efter indkøringsperioden overgår arbej-det til daglig drift, som kvalitetssikres i overensstemmelse med vore overordnede procedurer herfor, herunder bl.a.:​

  • Løbende kvalitetsvurdering af arbejdet.
  • Opfølgning i forhold til kunde og servicemedarbejdere for at sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem kvalitetskravene og det arbejde, som udføres.
  • Udfyldelse af Kvalitetsrapport på baggrund af en detaljeret vurdering af de enkelte arbejdsområders kvalitet.

Under den daglige drift sikres det således vedvarende, at den daglige indsats er i overensstemmelse med den aftale, som er indgået.

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand