Ansvarsfordeling og kompetencer

​Ledelsen i virksomheden er overordnet ansvarlig for virksomhedens drift og aktiviteter. Dette omfatter bl.a. formuleringen af de retningslinjer og procesbeskrivelser, som ligger til grund for virksomhedens Kvalitetsstyring, Miljøpolitik samt Personalepolitik.

Endvidere påhviler det ledelsen, at alle driftsprocedurer efterleves i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer herfor. Ledelsen i virksomheden er kompetent til at varetage forhandlinger på beslutningstagerniveau.​

Stabsfunktionernes ansvar og kompetence

Indkøbsafdelingen er ansvarlig for indkøb af alle remedier, kemi, maskiner og andre driftsmidler, som virksomheden benytter i det daglige. Afdelingen skal efterleve virksomhedens overordnede retningslinjer herfor, især dem som er beskrevet i vores Miljøpolitik og som bl.a. omfatter konsekvent indkøb af remedier og kemi, der er mindst mulig miljøskadelige og som er med til at skabe et sundt arbejdsmiljø for vore medarbejdere. Dette omfatter bl.a. indkøb af Svane-mærkede produkter og brug af mikrofiberbaseret teknologi til daglig brug. 

Salgsafdelingen er ansvarlig for kvalificeret og tilstrækkeligt detaljeret tilbudsgivning på nye opgaver samt sikre indgåelse af aftaler, som bl.a. lever op til virksomhedens retningslinjer for Kvalitet og Miljø.

​Salgsafdelingen må således alene afgive tilbud, som er i nøje overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer for acceptable kvadratmeterydelser og et sundt arbejdsmiljø for vore medarbejdere, som sikrer varige ansættelsesforløb.

Administration/Økonomi er ansvarlig for den daglige administration og økonomihåndtering. Administrationen varetager endvidere opgaver på tværs af virksomhedens afdelinger og overvåger til stadighed virksomhedens økonomiske fundament.

Personaleafdelingen er ansvarlig for håndtering af alle personalemæssige forhold, herunder rekruttering, ansættelse, instruktion, uddannelse og generel varetagelse af personalet i overens-stemmelse med virksomhedens Personalepolitik mellem serviceforbundet og 3F.​

Driftsafdelingens ansvar og kompetence

Inspektørerne er ansvarlige for varetagelse af driftsopgaverne i deres tildelte område med direkte reference til driftsledelsen. Endvidere er de enkelte inspektører ansvarlige for instruktion af medarbejdere, kvalitetsopfølgning samt kontakt til kunderne.​

Servicemedarbejderne er ansvarlige for egenkontrol af deres daglige indsats, som den er beskrevet i vores Kvalitetsmanual.

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand